Jobbe hos oss

Jostein Myge AS er et anleggsgartner og entreprenørselskap med 20års erfaring i bransjen.. Vi tar oppdrag på Haugalandet og i Sunnhordland. Vi har i dag 18 ansatte med fagbrev i anleggsgartner- og maskinkjørerfaget. Bedriften har tilholdssted på Husøy.

 


Vi har økende oppdragsmengde, og søker derfor etter ANLEGGSGARTNER Med erfaring innenfor muring, kantsteins- og belegningssteins arbeider

 

Vi trenger en person med stå på vilje i et trivelig, men hektisk miljø. Opp drags givere er i hovedsak kommunene og større entreprenører på Haugalandet. Vi ønsker en person med bred relevant erfaring og gyldig maskinførerbevis, samt evne til både å arbeide selvstendig og sammen med andre. Ryddighet, nøyaktighet og punklighet kreves også.

Kontaktperson for nærmere informasjon om stillingen:
Torgeir Myge, tlf: 415 09 834
Christian Dahl, tlf. 951 03 551

Søknaden sendes til post@myge.no eller til postadresse: Josten Myge as, Postboks 130, 4299 Avaldsnes