HMS og Kvalitet

Jostein Myge sin målsetting for HMS er at prosjektene gjennomføres uten skade på personer eller miljø. Vi ønsker en hverdag der folk kan gå hjem etter endt arbeidsdag og være like hele som da de kom på jobb. Grundighet, forutsigbarhet og gjennomføringsevne er prinsippene vi arbeider etter. Dette skal komme til syne overalt der vi har virksomhet.

Jostein Myge har satt seg som mål å forbedre HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften. Målet er å arbeide aktivt for å oppnå fornøyde arbeidstakere og byggherrer, bedre tidsplanlegging og lønnsomme prosjekter. HMS-arbeid i et prosjekt skal planlegges, gjennomføres, rapporteres og følges opp på linje med andre arbeidsoppgaver.

Dette innebærer blant annet å:

  • Utarbeide mål for HMS-arbeidet
  • Vurdere risikoforhold i prosjektet
  • Planlegge HMS-tiltak, utarbeide handlingsplan
  • Følge opp avvik og uønskede hendelser
  • For å unngå ulykker og skader er vi avhengige av hjelp fra hver enkelt arbeidstaker. Derfor har vi laget en egen notatblokk for å rapportere avvik, og denne blokken skal de ansatte ha med seg til enhver tid.

IA-bedrift:
Jostein Myge AS er en IA-bedrift. Et ”inkluderende arbeidsliv” (IA) har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det betyr blant annet at vi skal komme fort på banen og lete etter alternative løsninger for fravær hvis en ansatt er/står i fare for å bli sykemeldt.

Jostein Myge ønsker å ha et arbeidsmiljø som er preget av en ”god og lett” tone, der godt samarbeid og god kommunikasjon skal stå sentralt både internt, mot kunden og mot leverandører.

Vi tror på gode løsninger gjennom samarbeid med kunden, og ønsker å ha en arbeidsplass der vi er med på ”å gjøre hverandre gode”.