HMS og kvalitet

Den enkelte ansatte er Risa-konsernets viktigste ressurs. Vi vil sammen arbeide for å forebygge ulykker og helseskader, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Våre ansatte, innleide og underentreprenører skal komme friske og hele hjem etter endt arbeidsdag.

HMS- og kvalitetsarbeid skal planlegges, gjennomføres, prioriteres, rapporteres og følges opp på lik linje med andre arbeidsoppgaver. Grundighet, forutsigbarhet og gjennomføringsevne er prinsippene vi arbeider etter. Dette skal komme til syne overalt hvor vi har virksomhet.

Risa-konsernets målsetning er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap verken på mennesker, materiell eller miljø. Alle ansatte har ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre, utstyr, miljø og produkter.