Datterselskap

Datterselskapet Risa AS utfører grunnarbeid gjennom graving, sprenging, fylling, planering og forflytning av grunnmasse, foruten utførelse av store veivedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen.

Bjørns hage og anlegg jobber med den synlige pryden og består av anleggsgartnere som dyrker det grønne, både på privat- og anleggsmarkedet.

Risa

Risa AS er en av landets største entreprenører innenfor bygg og anlegg og tilbyr tjenester som riving, sprenging, boring, graving og veivedlikehold.

Bjørns hage og anlegg

Bjørns hage og anlegg er en mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget og påtar seg alt fra totalprosjekter til mindre vedlikeholds- og beskjæringsoppdrag i private hager.

Risa Service

Et av Jærens mest moderne verksted for reparasjon og vedlikehold av maskiner, kjøretøy og annet utstyr. Deres egen maskinpark står også tilgjengelig for leie i kortere eller lengre tidsrom.