R-gruppen

R-gruppen er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine tre datterselskaper, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 530 dyktige ansatte og hadde i 2015 en omsetning på 1,5 milliarder kroner.

Lokal eier – kort vei til beslutningene

Det ligger mye styrke og kraft i at R-gruppen har en lokal eier som er tett på. Det betyr blant annet at veien er kort til der beslutningene tas. Fleksibilitet, evne til å ta raske avgjørelser og en effektiv organisasjon er noe vi tror på – og vi ser at også kundene verdsetter det.

Bjørn Risa er opptatt av å bidra til å skape og opprettholde arbeidsplasser på de stedene Risa har virksomheter. Det er en nær sammenheng mellom å drive næring i et område og å bidra tilbake. Dette er en viktig årsak til at Bjørn også er opptatt av at folk skal trives og ha det godt når de på jobb hos Risa.

«Hos oss er hver ansatt like viktig, det spiller ingen rolle om du er formann eller lærling. Vi jobber alle mot de samme målene. Jeg er stolt av folkene våre. For å si det slik: Den ansatte i kjeledress betyr mye for at vi skal lykkes».

– Bjørn Risa

Solide røtter

Konsernet, som har solide røtter helt tilbake til 1948, eies og ledes av Bjørn Risa.

Bjørn Risa utdannet seg som anleggsgartner ved Øksnevad videregående skole. Allerede før skolen er ferdig, starter han Som 18 åring sin egen bedrift Bjørns hage og anlegg – som raskt vokser til å bli en stor bedrift i Rogaland som alltid har levert gode resultat.  BHA er dag en bedrift i konsernet.

I 1999 blir Bjørn på kort varsel ansatt som driftssjef i Risa AS – som følge av en  ledelsesendring. Han er da 24 år gammel. Risa omsetter da for  100 mill. Konsernet vokser raskt og i 2005 blir Bjørn daglig leder.

I 2007 omsetter hele konsernet for ca 1,8 milliarder og har 850 ansatte. Samme år kjøper bjørn alle aksjene i konsernet. Dermed er generasjonsskiftet gjennomført. Konsernet leverer rekordresultat og omsetning i 2008.

Finanskrisen som slår inn i 2008 viser seg å bli  en krevende periode for konseret. I 2011 taper konsernet 100 millioner kroner. Godt hjulpet av gode ansatte, høy moral og sunne holdninger klarer vi oss gjennom denne tøffe perioden.

I 2014 blir det gjort flere strategiske grep, som salg av Holt Risa, NOR Element,  AS Betong og  AS Betong-bygget. Dette setter konsernet i en ny situasjon  der vi dyrker vår kjernevirksomhet.

Hva er viktig for eieren:

 • Ta vare på de ansatte og sørge for god rekruttering
 • At rundt 10 prosent av de ansatte er lærlinger
 • Nytenking på lærlingsiden
 • HMS
 • Sykefravær på 3 prosent
 • Dialogstyrte prosesser
 • Synlig ledelse
 • Karrieremuligheter
 • Kunder som anbefaler oss til nye prosjekt
 • Sørge for at alle bilister kommer trygt frem på våre vinterveger
 • Nymoderne og best maskinpark
 • Godt arbeidsmiljø og sosialt samvær
 • Bygge merkevaren i hvert selskap, Risa, Jærbetong og Bjørns Hage & anlegg
 • Opprettholde vår markedsandel
 • Sørge for en minimums inntjening på 6 prosent
 • Bjørn Risa sitt eierskap er langsiktig. Eierskapet har vært i Risafamilien siden 1948 og nåværende eier har planer om at dette skal vare i lang tid fremover.