Udland kirke

Fakta

  • Tjenester: Steinarbeid
  • Oppdragsgiver: Udland Gravlund

Udland kirke fra 2002 er Skåre menighets hovedkirke. Her foregår det aller meste av aktiviteten i menigheten.